Staff di Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato ai giochi di quarta generazione, Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver. I giochi sono stati pubblicati da Nintendo e sviluppati da Game Freak e da Creatures, Inc.

Membri dello staff

Director

Art Director

Game Design Leader

 • Kenji Matsushima

Programming Leader

 • Akito Mori

Music Leader

Programming

 • Miyuki Iwasawa
 • Nozomu Saito
 • Hiroyuki Makamura
 • Genya Hosaka
 • Toru Nagihashi
 • Tomomichi Ohta

Programming Support & System Programming

 • Hisashi Sogabe
 • Katsumi Ohno
 • Tetsuya Watanabe
 • Sousuke Tamada
 • Yoshinori Matsuda
 • Keita Kagaya
 • Masao Taya
 • Tomoya Takahashi
 • Nagaaki Fukase
 • Nobuhiko Ariizumi
 • Satoshi Nohara
 • Diasuke Goto
 • Yosuke Suma

Graphic Design

Music Composition

Sound Effects

Pokémon Voices

Game Design

Game Scenario

 • Akihito Tomisawa
 • Kenji Matsushima
 • Toshinobu Matsumiya

Map Design

 • Tadashi Takahashi
 • Akihito Tomisawa
 • Masafumi Saito

Pokédex Text

 • Kenji Matsushima
 • Toshinobu Matsumiya

Parametric Design

 • Masafumi Saito
 • Teruyuki Shimoyamada
 • Shigeki Morimoto
 • Kouji Nishino
 • Tetsuji Ohata

Script Design

 • Kenji Matsushima
 • Tadashi Takahashi
 • Masafumi Saito
 • Miyuki Iwasawa

Pokémon Design

Graphic Supervisor

English Localization

 • Yasuhiro Usui
 • Mikiko Ryu

Translation

 • Hisato Yamamori
 • Eve Eschenbacher

English-Version Editing

 • Kellyn Ballard
 • Blaise Selby
 • Eoin Sanders

English-Version Artwork

NOA Localization Coordinators

 • Rie Fujiwara
 • Seth McMahill
 • Joel Simon

NOA Product Testing

 • Masayasu Nakata
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Tom Hertzog
 • Teresa Lillygren
 • Makiko Szolas
 • Rosa Wampler
 • Allen Perez
 • Patric Taylor
 • Joshua Newman

NOE QA Support

 • Ben Howard-Hale
 • Brian Sim
 • Luke Bullimore

Localization

 • Teruki Murakawa
 • Kimiko Nakamachi
 • Souichi Yamamoto
 • Akira Kinashi
 • Noriko Nakao
 • Haruhiko Imatake
 • Ryusuke Niitani
 • Hironori Ichibayashi
 • Shuhei Furukawa

Pokéwalker Game Design

Mechanical Director

 • Masahiko Ota

Mechanical Design

 • Kazuhiro Fujihara
 • Kazuhiro Maruyama
 • Noriaki Uchida
 • Noriko Akita
 • Hayto Takemoto
 • Kozo Kamimura
 • Takuya Kaminosono
 • Takumi Nakahira

Programming Coordinator

 • Mikihiro Ishikawa

Programming

 • Hiroki Sotoike

Project Manager

 • Masaru Shimomura

Technical Support

 • Toru Inage

NCL Testing Management

 • Yuuki Tanikawa
 • Yoshikazu Tanaka
 • Takeshi Tamura
 • Takuya Inoue
 • Ryuji Hamaguchi
 • Motoki Nakajima
 • Daiki Moriyama

NCL Product Testing

 • Mario Club

Special Thanks

 • Kenji Tominaga
 • Yoshio Tajiri
 • Tomohiro Kitakaze
 • Toshihiro Obata
 • Yukiko Hozumi
 • Megumi Mizutani
 • Naoto Murakami
 • Yuichiro Mori
 • Emi Endo
 • Sachiko Hamano
 • Asami Sato
 • Saki Ikeda
 • Yoshimitsu Inoue
 • Kenijro Ito
 • Tomotaka Komura
 • Mikiko Ohashi
 • Susumu Fukunaga
 • Toshio Miyahara
 • Kenji Okubo
 • Gaku Susai
 • Kenchi Arai
 • Jiro Koga
 • Michiko Takizawa
 • Mitsuyo Matsunaga
 • Yuichiro Tsumita
 • Osamu Fujita
 • Masami Tanaka
 • Ayako Kajiwara
 • Ryohei Itakura
 • Toshio Mukai
 • Hiroshi Akune
 • Diasuke Nakamura
 • Takahiro Yamaguchi
 • Ryo Yamaguchi
 • Jun Tanoue

Information Supervisors

 • Yuri Sakurai
 • Yufuko Saito
 • Toya Yoneda
 • Naoko Yanase

Artwork

 • Kiyomi Itani
 • Motoki Fujita
 • Yasuko Sugiyama
 • Sachiko Nakamichi

Coordinators

 • Shunsuke Kohori
 • Kazuki Yoshihara
 • Hideaki Araki
 • Kenta Nakanishi

Producers

Executive Producer

Executive Producer

Executive ProducerStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon