Staff di Pokémon Ranger: Ombre su Almia

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato allo spin-off Pokémon Ranger: Ombre su Almia. Questo gioco è stato pubblicato da Nintendo e sviluppato da Creatures, Inc. e HAL Laboratory, Inc..

Staff

Director

 • Katsuyoshi Irie

Game Design

 • Hajime Kuroyanagi
 • Hirofumi Matsuoka
 • Satoko Harigaya
 • Tomoaki Imakuni
 • Tomohide Takaiwa
 • Yukinori Torii
 • Yasuhiro Ito

Game Scenario

Programming

 • Dai Sato
 • Daisuke Hoshino
 • Hiroyuki Ogasawara
 • Hitoshi Matsui
 • Nobuhiro Seya
 • Takashi Yonemori
 • Yasunori Isari
 • Yuki Tsujimoto
 • Yuuta Nishigaya

Graphic Design

 • Emi Miwa
 • Hiroki Fujiwara
 • Hiroyuki Imahori
 • Hisashi Sawada
 • Kenichi Higeta
 • Kumiko Ito
 • Naoko Kikkawa
 • Noboru Kosuge
 • Sachi Matoba
 • Shinobu Ito
 • Takayuki Nakayama
 • Teruo Nagato
 • Yasuyuki Sakuma

Engines Inc. Graphic Management

 • Masanori Kusumoto

Sound

Character Design

Artwork

 • Chiaki Shinkai
 • Hidefumi Ide
 • Kenichi Koga
 • Kiyomi Itani
 • Kouki Saito
 • Kyoko Yoshida
 • Sachiko Nakamichi
 • Sakae Kimura
 • Sumiyoshi Kizuki
 • Yasuko Sugiyama

Script Design

 • Atsushi Takahashi
 • Kazuaki Ichinohe
 • Kazunari Kawamoto
 • Kenji Okui
 • Mai Fujimura
 • Nobuhiro Seya
 • Toshio Kurihara

Debug Environment Support

 • Tadashi Moai
 • Takashi Sakuma
 • Yuuma Kato

Debug Support

 • Toru Inage

Debug

 • Goro Ishiuchi
 • Hiroshi Tomiyama
 • Kazunori Endo
 • Kazuo Hachimata
 • Koji Futamura
 • Koutaro Haneda
 • Miyuki Shibata
 • Motohiro Hamada
 • Naofumi Terazono
 • POLE TO WIN Co., Ltd
 • SUPER MARIO CLUB
 • Yoichiro Fukuda
 • Youta Hirano
 • Yuuki Tanikawa
 • Yuusuke Yamaguchi

English Localisation

 • Eve Eschenbacher[1]
 • Mikiko Ryu
 • Rutsuko Noda
 • Yasuhiro Usui

Translation

English Version Editing

 • Michael G. Ryan
 • Kellyn Ballard

English Version Coordinators

 • Rie Fujiwara
 • Seth McMahill

English Version NOA Product Testing

 • Brandon Smuin
 • Makiko Szolas
 • Masayasu Nakata
 • Thomas Hertzog

English Version Artwork

Localization Development

 • Kenichi Higeta
 • Kazuak Ichinohe
 • Yasunori Isari
 • Yusuke Yamaguchi

Localization Product Management

 • Fumiko Sakai
 • Hajime Kuroyariagi

Localisation Product Director

 • Yoshiharu Tsukuda

Localisation Product Support

 • Kimiko Nakamichi
 • Tomoko Nakayama

Game Design Advisors

Pokémon Graphic Supervisors

 • Nacko Yanase
 • Yuri Sakurai

Special Thanks

 • Aya Kazawa
 • Ayako Kajiwara
 • Gaku Susai
 • Gakuji Nomoto
 • Hirokazu Tanaka
 • Hiroshi Igarashi
 • Jeff Miller
 • Kaoru Kobayashi
 • Kenichi Arai
 • Kenji Naito
 • Kenji Okubo
 • Kenjiro Ito
 • MasamiTanako
 • Michiko Takizawa
 • Mike Fukuda
 • Mikiko Ohashi
 • Mindy Bannan
 • Mitsuyo Matsunaga
 • Nobuhiko Yoshida
 • Nobukazu Saito
 • Osamu Suzuki
 • Ryosuke Hanawa
 • Susumu Fukunaga
 • Tomotaka Komura
 • Toshio Mukai
 • Yuichiro Tsumita

Product Management

 • Masamichi Anazawa

Product Director

 • Yoshiharu Tsukuda

Product Coordinators

 • Hideaki Araki
 • Hitoshi Yamagami
 • Kaori Ando
 • Shunsuke Kohori
 • Shusaku Egami
 • Takao Nakano

Producers

 • Hiroaki Tsuru
 • Hiroyuki Jinnai

Executive Producers

Riferimenti

 1. Indicata come "Eve Deitsch"


Staff dei giochi e dell'animazione Pokémon