Staff di Pokémon Picross (3DS)

Se stai cercando lo staff che del gioco per Game Boy Color mai pubblicato, vedi Staff of Pokémon Picross (GBC).

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato a Pokémon Picross per Nintendo 3DS. Il gioco è stato pubblicato da Nintendo e sviluppato da Jupiter Corporation.

Staff

Director

 • Tomohiro Matsui

Programming

 • Tomohiro Matsui
 • Yoshimasa Fujita
 • Ken Iwai
 • Takahiro Fujimoto
 • Atsushi Motohama

Design

 • Norichika Meguro
 • Yoshimi Nakajima
 • Manami Yamazaki

Sound

 • Yuka Tsujiyoko

Game Planning

 • Tomohiro Matsui
 • Yasuhide Yoshihara

Project Management

 • Norichika Meguro

Illustration

 • Kouki Saitou

Logo Design

 • Kenichi Koga
 • Ikumi Fujishiro
 • Chiaki Shinkai
 • Eric Medalle
 • Hiromi Kimura

Pokémon Graphic Supervisors

 • Misuzu Kanayama
 • Emiko Yoshino
 • Akie Fujimoto

Game-Design Advisors

Technical Support

 • Toru Inage

Server Development

 • Hideaki Tanabe
 • Kazuto Shimizu

Artwork

 • Yasuko Sugiyama

Manual Editing

 • Yasushi Matsubara

Debug Management

 • Takeshi Saigo
 • Motoki Nakajima
 • Takuya Inoue

Debug

 • Mario Club Co., Ltd.

English-Version Localization

 • Yasuhiro Usui
 • Yoshihiro Uemura
 • Kazuko Connery (Parker Staffing Services)

English-Version Translation

 • Sayuri Munday

English-Version Editing

 • Rachel Payne
 • Blaise Selby

NOA Localization Support

 • Seth McMahill
 • Ryo Uchida
 • Joel Simon
 • Terrance Chan
 • Dan Owsen
 • Matthew Niemi

NOA Product Testing

 • Masayasu Nakata
 • Seth Hanser
 • Sean Egan
 • Ed Ridgeway
 • Bianca Hernandez
 • Monika Perry
 • Jeffrey Storbo
 • Brett Nellermoe
 • Lauren Murashige
 • Product Testing Technicians

European-Version Localization

 • Noriko Netley
 • Tadasu Hasegawa
 • Makiko Cottrel
 • Maya Yoshida
 • Elena Nardo
 • Cyril Schultz
 • Bertrand Lecocq

European-Version Translation

 • Guillaume Didier
 • Aymeric Forgit
 • Lylia Khrissate
 • Marco Sartori
 • Guido Scarabello
 • Manuela Suriano
 • Kathleen Kalms
 • Michael Ecke
 • Daniel Heucher
 • Alberto Gracia Castellano
 • Enrique Joga Elvira
 • Alejandro Martinez Monge

European-Version Editing

 • Pierre Gauthier
 • Franck Couée
 • Fabio Giusti
 • Silvia De Bellis
 • Claudia Thon
 • Sina Moelleken
 • Mariona Pera i de Miguel
 • Virginia Paradés Gurrea

Localization Support

 • Jeff Hines
 • Robert Colling
 • Marvin Andrews

NOE Localisation Support

 • Kazunari Suzuki
 • Canela Rodal

NOE Quality Assurance

 • J. Ignacio León López
 • Jesús Gutiérrez Cuadra
 • Patrick Thorenz
 • Christopher Hannah
 • Julien Liopart
 • Olivier Jacquemin-Guillaume
 • Edwin Kirschenmann
 • Sebastian Jende
 • Daniele Albrito
 • Rita Di Lascio
 • Miguel Ángel Carnero Calderón
 • Laura Soto Toral

Special Thanks

 • Kenjiro Ito
 • Mikiko Ohashi
 • Tomotaka Komura
 • Atsushi Sugimoto
 • Takato Utsunomiya
 • Toshio Miyahara
 • Taku Kawamoto
 • Masami Tanaka
 • Susumu Fukunaga
 • Shin Uwai
 • Madoka Nishizawa
 • Eriko Suzuki
 • Nobuhiro Sawabe
 • Shun Ohinata
 • Michiko Takizawa
 • Hirotaka Hayakawa
 • Yukari Fukushima
 • Dario De Leo
 • Lubov Blaesing
 • Ryoko Sawabe
 • Kenji Okubo
 • Gaku Susai

Product Coordinators

 • Kaori Ando
 • Yuki Okada

Producers

 • Masayuki Wada
 • Eisuke Kasejima
 • Hitoshi Yamagami
 • Makoto Nakayama

General Producer

 • Shinya Takahashi

Executive ProducersStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon