Staff di PokéPark Wii

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato al gioco spin-off di quarta generazione, PokéPark Wii, pubblicato da Nintendo e sviluppato da Creatures, Inc.

Membri dello staff

Director

 • Kenji Takahashi

Planning

 • Hirofumi Matsuoka
 • Hajime Kuroyanagi
 • Yota Hirano
 • Kazuyoshi Isari
 • Norihide Okamura
 • Yasuki Watanabe

Scenario

 • Misato Kadosawa

Script

 • Minoru Kawamura
 • Kouichi Nomaki
 • Koichiro Kurosawa

Programming Direction

 • Kouichi Watanabe

Programming

 • Kenji Furukawa
 • Masaaki Kobayashi
 • Shigeomi Habuki
 • BAUHAUS ENTERTAINMENT
 • Yoshinobu Matono
 • Hiroya Mifune
 • Daisuke Nakanishi

Technical Support

 • Hiroyuki Ogasawara

Graphic Director

 • Hiroaki Ito

Graphics

 • Mikiko Takeda
 • Shunsuke Uematsu
 • Yasuyuki Sakuma
 • Masahiko Ishii
 • Misaki Nakaoka
 • Hiroyuki Takahashi
 • Atsuko Ujiie
 • BAUHAUS ENTERTAINMENT
 • Masaya Ishizuka
 • Takeshi Ochiai
 • Kazuaki Daimon
 • Takumi Mizuno
 • Wataru Masuda
 • Azusa Nakagami
 • Masafumi Sugiyama
 • Kenichi Tanaka
 • Ryoko Hikawa
 • Ruri Fukuoka
 • Rena Ohki
 • Eriko Kato
 • Hiromichi Hidaka
 • Kazuhiro Suganuma
 • Kazuki Kobayashi
 • Yasuko Motoki
 • Yousuke Takahashi
 • Shino Hiranabe
 • Kaori Kitano
 • Yasuhisa Sakamoto
 • Shoji Ando
 • Nozomi Inomata
 • Shinichi Kawaguchi
 • DIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • Kazuhisa Nishimura

Technical Support

 • Rie Takeuchi

Sound Direction

Music

 • Ken-ichi Koyano
 • Manami Kiyota
 • SIGERO

Sound Effects

 • Kazutaka Yamaguchi
 • Kenichi Kikkawa

Movies

 • Yasunori Yanagisawa
 • Hazuki Ago

Debug

 • Yoshiharu Tsukuda
 • Maiko Shindo
 • Shintarou Tada
 • DIGITAL Hearts Co., Ltd.
 • Jun Ito
 • Yoshihito Oku
 • Yasuhiro Mizuno
 • Fumitaka Akutsu
 • Mario Club Co., Ltd.
 • Kiyoshi Ishibiki
 • Ryosuke Yamada
 • Masato Kise
 • Hiroki Tsuchii
 • Keisuke Fukushima
 • Takehiro Oyama
 • Yuki Sakamoto

Development Support

 • Takafumi Misawa
 • Joe Naha
 • Yuma Kato
 • Takashi Sakuma
 • Ryosuke Hanawa
 • Kou Ohnuma
 • Takao Nakano
 • Kazuki Yoshihara
 • Kaori Ando

Artwork

 • Sakae Kimura
 • Kenichi Koga
 • Hidefumi Ide
 • Chiaki Shinkai
 • Naoyuki Miyashita
 • Kiyomi Itani
 • Yasuko Sugiyama
 • Sachiko Nakamichi

Pokémon Model Supervision

 • Yukiko Kanagawa
 • Nobue Kamikawabata

English Localization

 • Yasuhiro Usui
 • Mikiko Ryu
 • Satomi Honda

Translation

 • Hisato Yamamori
 • Tim Hove

English-Version Editing

 • Eoin Sanders
 • Blaise Selby

English-Version Artwork

Voice Recording Supervision

 • John Hershberger

English-Version Dubbing

English-Version Voice Acting

Localization Development

 • Yoshiharu Tsukuda
 • Hajime Kuroyanagi
 • Yota Hirano
 • Kouichi Watanabe
 • Masaaki Kobayashi
 • Misaki Nakaoka
 • Kenichi Higeta
 • Takuto Kitsuta
 • Kenichi Kikkawa
 • Maiko Shindo

Localization Coordinators

 • Tomoko Nakayama
 • Seth McMahill
 • Rie Fujiwara
 • Joel Simon

NOA Product Testing

 • Masayasu Nakata
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Tomoko Mikami
 • Teresa Lillygren
 • Kathy Huguenard
 • Makiko Szolas
 • Leland Jones
 • Josh Newman

Special Thanks

 • MIRACLE ARTS
 • Satoshi Mitsuhara
 • DINGO Inc.

Very Special Thanks

 • GAME FREAK inc.

Original Pokémon Director

Supervisor

 • Katsuyoshi Irie

Production Management

 • Masamichi Anazawa
 • Miku Majima

Development Producers

 • Kunimi Kawamura
 • Hitoshi Yamagami

Producers

 • Hiroaki Tsuru
 • Mikiko Ohashi
 • Tomotaka Komura
 • Toshio Miyahara

Executive Producer

Executive ProducerStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon