Staff di Pokémon Giallo

Questa è la lista dei membri dello staff che hanno lavorato a Pokémon Giallo . Il gioco è stato pubblicato da Nintendo e sviluppato da Game Freak e dalla Creatures, Inc.

Staff

Direttore

Programmatori

Ideazione personaggi

Musica

 • Junichi Masuda

Effetti sonori

 • Junichi Masuda
 • Tetsuya Watanabe

Ideazione gioco

 • Satoshi Tajiri
 • Kohji Nishino

Ideazione mostri

 • Ken Sugimori
 • Atsuko Nishida
 • Hironobu Yoshida

Ambientazioni gioco

 • Satoshi Tajiri
 • Toshinobu Matsumiya

Ideazione parametri

Ideazione mappa

 • Satoshi Tajiri
 • Kohji Nishino
 • Nobuhiro Seya

Verifica prodotto

 • Kazuhito Sekine
 • Nobuhiro Seya
 • Kazushi Shimamura
 • Teruyuki Shimoyamada

Ringraziamenti

 • Shogakukan Production

Voce Pikachu

Produttori

 • Takehiro Izushi
 • Takashi Kawaguchi
 • Tsunekazu Ishihara

Coordinamento per l'Europa

 • Claude M. Moise

Coordinamento

 • John D. Kraft
 • Hiroyuki Uesugi
 • Naoko Kawakami

Testo italiano

 • Elena Fogazzaro
 • Leonardo Pieri

Programmatori

 • Teruki Murakawa
 • Kohta Fukui

Ideazione personaggi

 • Takehiko Hosokawa
 • Shinya Sano

Ringraziamenti

 • Takahiro Harada
 • Kimiko Nakamichi

Verifica prodotto

 • K. Zeh
 • P. thieret
 • K. Hudson
 • T. Buechele

Produttore esecutivoStaff dei giochi Pokémon e dell'animazione