Staff di Pokémon Link: Battle!

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato al gioco spin-off Pokémon Link: Battle!, pubblicato da Nintendo e sviluppato da Genius Sonority.

Staff

Director

 • Manabu Yamana

Programming Director

 • Masayuki Kawamoto

Graphic Director

 • Yoshinori Obishaku

Planning

 • Tetsuro Itami
 • Yukitsugu Iraha
 • Reika Wakui
 • Shigeta Saito

Programming

 • Mitsunobu Koyama
 • Yusuke Mizukoshi
 • Kosuke Yonaiyama
 • Takumi Shigeno

Graphic Design

 • Takahiro Masuzawa
 • Kumiko Ito
 • Ruri Murao
 • Tatsuki Sato
 • Yukiko Saito
 • Emi Takeyama
 • Misao Yoshida
 • Toru Sakuragi

Artwork

 • Eiko Tsunado
 • Hatsumi Kumano
 • Hiroaki Hirata
 • Yoji Nakaza
 • Yasuko Sugiyama
 • Sachiko Nakamichi

Music

 • Tsukasa Tawada

Development Support

 • Kaoru Nagai

Technical Support

 • Shotaro Iwanaga
 • Takehiro Oyama

Manual Editing

 • Aki Sakurai
 • Kiyomi Itani

Pokémon Icon Art

Icon Art Director

Icon Artwork

 • Hiroki Fujiwara
 • Miku Majima
 • Kaori Abe
 • Mai Ueda
 • Akiko Soma
 • Kazue Komatsu
 • Tae Fujishima

Project Manager

 • Masamichi Anazawa

Localization

English-Version Localization

 • Yasuhiro Usui
 • Mikiko Ryu

English-Version Translation

 • Jillian Nonaka

English-Version Editing

 • Kellyn Ballard
 • Blaise Selby

English-Version Localization Support

 • Seth McMahill
 • Rie Fujiwara
 • Joel Simon
 • Terry Chan
 • Ryo Uchida
 • Michael Barry

European-Version Localization

 • Noriko Netley
 • Tadasu Hasegawa
 • Kaori Manabe
 • Hideko Russell
 • Chika Tanigaki
 • Maya Yoshida

European-Version Translation

 • Elena Nardo
 • Pascal Ehret
 • Guillaume Didier
 • Guido Scarabello
 • Marco Sartori
 • Daniel Heucher
 • Michael Ecke
 • Enrique Joga Elvira
 • Alberto Gracia Castellano

European-Version Editing

 • Bertrand Lecocq
 • Franck Couée
 • Pierre Gauthier
 • Fabio Giusti
 • Silvia De Bellis
 • Sina Moelleken
 • Claudia Thon
 • Mariona Pera i de Miguel
 • Virginia Paradés Gurrea

European-Version Localisation Support

 • Michaël Hugot
 • Jamie Grant
 • Silvio Schmelz
 • Patrick Thorenz
 • NOE Quality Assurance

Logo Design

Localization Support

 • Antoin Johnson
 • Jeff Hines
 • Marvin Andrews

Debug

NOA Product Testing Management

 • Masayasu Nakata
 • Randy Shoemake
 • Seth Hanser

NOA Product Testing Team

 • Sean Egan
 • Jim Holdeman
 • Kathy Huguenard
 • Tomoko Mikami
 • Makiko Szolas
 • Teresa Lillygren
 • Kindra Timmerwilke
 • Shannon Jaye Roberts
 • Drew Best
 • Kerrie Low
 • Joseph Quinn
 • Sam Abouharb
 • Stacy Kolden

Special Thanks

 • Kenjiro Ito
 • Mikiko Ohashi
 • Tomotaka Komura
 • Atsushi Sugimoto
 • Susumu Fukunaga
 • Masami Tanaka
 • Toshio Miyahara
 • Taku Kawamoto
 • Rui Kawaguchi
 • Ryosuke Hanawa
 • Yamato Chikamochi
 • Nobue Ito
 • Nobuhiro Sawabe
 • Eisuke Kasejima
 • Takeshi Masuda
 • Michiko Takizawa
 • Jiro Koga
 • Yukari Fukushima
 • Emi Yoshino
 • Ryohei Itakura
 • Mitsuyo Matsunaga
 • Mitsunori Matsunaga
 • Masayuki Soga
 • Kenji Okubo
 • Gaku Susai
 • Akira Fukushima
 • Chihiro Kobayashi

Very Special Thanks

Pokémon Games Original Director

Pokémon Game Design Advisers

Coordinators

 • Sho Furutani
 • Daiki Nagao

Production Coordinators

 • Kaori Ando
 • Yuki Okada

Producers

General Producer

 • Shinya Takahashi

Executive ProducersStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon