Staff di Pokémon Duel

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato allo spin-off Pokémon Duel. Questo gioco è stato pubblicato da Nintendo e sviluppato da HEROZ.

Lista dei membri dello staff (versione 7.0.0)

Executive Director

 • Takahiro Hayashi

Project Manager

 • Hisashi Itoh

Planner

 • Yuusuke Okudera

Lead Engineer

 • Keiichi Iguchi

AI Engineers

 • Moyuru Kurita
 • Takuya Hiraoka

Software Engineers

 • Ryuji Tajima
 • Yoshihiro Matsuno
 • Sho Nakamura
 • Dong Van Hung

Server Engineer

 • Kenichi Futagami

Graphic Designer

 • Asuka Takahashi

3D Designer

 • Kosuke Sunayama

Testing

 • Masato Sawada
 • Ryota Sakane
 • and the entire QA staff

Pokémon Figure Game developed by Kouichi Ooyama and Masayuki Miura

Game Designer

 • Masayuki Miura

Game Advisor

Original Game Designer

 • Kouichi Ooyama
 • Masayuki Miura

Pokémon produced by The Pokémon Company

Executive Producer

General Producers

Producer

 • Satoki Nakamura

Assistant Producers

 • Yoshiaki Arimura
 • Takumi Hashimoto

Pokémon Figure Game Director

 • Masayuki Miura

Coordinators

 • Chitose Kawakami
 • Yohei Yamamoto

Assistant

 • Takumi Kuribara (DIGITAL Hearts Co., Ltd.)

Technical Adviser

 • Takeshi Seki

Pokémon Brand Management

 • Ryohei Itakura
 • Yuka Yoshihara

Legal

 • Yusuke Tomita
 • Michiko Takizawa
 • Hirotaka Hayakawa
 • Kensuke Arai
 • Junko Tamura
 • Maiko Usami
 • Akifumi Shiobara

Customer Support

 • Yosuke Senoo
 • Yuki Kimoto
 • Tatsuya Ichijo

Testing Support

 • Yuhma Ohchi
 • Kayo Nakata

Special Thanks

 • Atsushi Sugimoto
 • Eisuke Kasejima
 • Daigorotoyohide Suga
 • Kenichi Arai

Localized by The Pokémon Company International

English Localization Supervision

 • Yasuhiro Usui
 • Mikiko Ryu
 • Mayu Todo
 • Hana Uchida
 • Shinobu Taylor
 • Mika Ishikawa
 • Hisato Yamamori
 • Bryson Clark
 • Sayuri Munday
 • Ben Regal
 • Blaise Selby
 • Eric Haddock
 • Rei Nakazawa
 • Julia Ryer

English Graphic Design and Localization

 • Chris Franc

Original Pokémon video games developed by GAME FREAK inc.

Very Special Thanks

Pokémon 3D models advised by Creatures Inc.

Art Director

Technical Designer

 • Shunsuke Uematsu

3D Designer

 • Hiroyuki Takahashi
 • Sachi Ichikawa
 • Akiko Soma
 • Takashi Shimura

Project Managers

 • Masamichi Anazawa
 • Miku Majima

Lista dei membri dello staff (versione 4.0.0)

Executive Director

 • Takahiro Hayashi

Project Manager

 • Hisashi Itoh

Producer

 • Naoki SATOH

Planners

 • Genki Kimura
 • Ryo Mineshima
 • Yuusuke Okudera

Art Director

 • Isamu Tada

Lead Engineer

 • Keiichi Iguchi

AI Engineers

 • Takuya Hiraoka
 • Tatsuya Imai
 • Moyuru Kurita

Software Engineers

 • Ryuji Tajima
 • Yoshihiro Matsuno
 • Yusuke Kato
 • Naho Miyazaki
 • Wataru Takahashi

Server Engineers

 • Manabu Chikamura
 • Kenichi Futagami
 • Yasuhiro Seri

Graphic Designers

 • Asuka Takahashi

3D Designers

 • Kosuke Sunayama

Testing

 • Masato Sawada
 • and the entire QA staff

Pokémon Figure Game developed by Kouichi Ooyama and Masayuki Miura

Game Designer

 • Masayuki Miura

Game Advisor

 • Kouichi Ooyama

Original Game Designer

 • Kouichi Ooyama
 • Masayuki Miura

Pokémon produced by The Pokémon Company

Executive Producer

 • Tsunekazu Ishihara

General Producers

Producer

 • Naoto Ueoka

Assistant Producers

 • Yoshiaki Arimura
 • Satoki Nakamura

Director

 • Naoto Ueoka

Pokémon Figure Game Director

 • Masayuki Miura

Coordinators

 • Chitose Kawakami
 • Takumi Hashimoto
 • Yui Hayashi

Assistant

 • Takumi Kuribara (DIGITAL Hearts Co., Ltd.)

Technical Adviser

 • Takeshi Seki

Pokémon Brand Management

 • Ryohei Itakura
 • Yuka Yoshihara

Legal

 • Yusuke Tomita
 • Michiko Takizawa
 • Hirotaka Hayakawa
 • Junko Tamura

Customer Support

 • Yosuke Senoo
 • Yohei Yamamoto

Special Thanks

 • Atsushi Sugimoto
 • Keita Hirobe
 • Daigorotoyohide Suga
 • Mikiko Ohashi
 • Kenichi Arai

Localized by The Pokémon Company International

English Localization Supervision

 • Yasuhiro Usui
 • Mikiko Ryu
 • Bryson Clark
 • Sayuri Munday
 • Blaise Selby
 • Eric Haddock

English Graphic Design and Localization

 • Chris Franc

Original Pokémon video games developed by GAME FREAK inc.

Very Special Thanks

 • Junichi Masuda
 • Tetsuya Watanabe

Pokémon 3D models advised by Creatures Inc.

Art Director

 • Atsuko Ujiie

Technical Designer

 • Shunsuke Uematsu

3D Designer

 • Hiroyuki Takahashi
 • Sachi Ichikawa
 • Takashi Shimura

Project Manager

 • Masamichi Anazawa
 • Miku Majima

Lista dei membri dello staff (versione 1.0.0)

Executive Director

 • Takahiro Hayashi

Project Manager

 • Hisashi Itoh

Producer

 • Naoki SATOH

Director

 • Tomohiro Takeuchi

Planners

 • Yoshihisa Matsuda
 • Takayuki Takahara
 • Genki Kimura
 • Yoshiaki Takaoka

Art Director

 • Shirou Mitsumata

Lead Engineer

 • Keiichi Iguchi

AI Engineers

 • Takuya Hiraoka
 • Tatsuya Imai

Software Engineers

 • Fumihito Shimizu
 • Suguru Hirokawa
 • Yuichi Kabasawa
 • Tsuyoshi Nodi
 • Takehiro Yamaguchi
 • Takanori Yasuda

Server Engineers

 • Manabu Chikamura
 • Akihiro Kuramoto

Graphic Designers

3D Designers

 • Kosuke Sunayama
 • Hiroyuki Sudo
 • Hikari Yamamoto

Testing

 • Daisuke Natsukari
 • Mai Tomoda
 • and the entire QA staff

Original game system developer

 • Kouichi Ooyama
 • Masayuki Miura

Sound Director

Music Composer

 • Shota Kageyama

Acoustic & Electric Guitar Player

 • Hiroaki Tsutsumi

Acoustic & Electric Bass Player

 • Yoshinori Uchida

Piano Player & Programmer

 • Shota Kageyama

Mixing Engineer

 • Yoshiyuki Watanabe (VICTOR STUDIO)

Mastering Engineer

 • Takahiro Uchida (FLAIR MASTERING WORKS)

Sound Effects Developer

 • Jun Fukuda (Gemini Breeze LLC.)

Illustrations

 • fukufuku inc.

3D Models

 • IMAGICA DIGITALSCAPE Co., Ltd. / BAUHAUS ENTERTAINMENT

Manager

 • Ishizuka Masaya

Character Modelers

 • Kotaro Kitada
 • Hiromi Koda
 • Itsuki Wakuta

Character illustrations

Scenario writer

 • Masaru Hatano (SEVENTH Entertainment Inc.)

Opening movie

 • Digital Frontia Inc.

Producer

 • Nobuhiro Suzuki

Director

 • Yasuhiro Otsuka

Assets Artists

 • Keigo Takaya
 • Shingo Matsuyama
 • Naoto Ikeda
 • Tan Yeou Sheng

CG Animators

 • Takeshi Kamekawa
 • Takamasa Kanai
 • Kiyoshi Ishimaru

Shots Artists

 • Shinji Watanabe
 • Hitoshi Miyake

Production Manager

 • Shun Funahashi

MAstudio

 • HALF H-P STUDIO

Pokémon produced by The Pokémon Company

Executive Producer

 • Tsunekazu Ishihara

General Producers

Producer

 • Naoki Suzuki

Assistant Producers

 • Chitose Kawakami
 • Aya Shimano

Original Game Adviser

 • Masayuki Miura

Technical Advisers

 • Takeshi Seki
 • Satoshi Ogawa

Test Adviser

 • Kayo Nakata

Pokémon Brand Management

Legal

 • Michiko Takizawa
 • Yusuke Tomita
 • Hirotaka Hayakawa

Customer Support

 • Yosuke Senoo
 • Yohei Yamamoto

Promotion Producer

 • Shinsuke Kato

Special Thanks

 • Atsushi Sugimoto
 • Taku Kawamoto
 • Eisuke Kasejima
 • Yukari Fukushima

Original Pokémon video games developed by GAME FREAK inc.

Very Special Thanks

 • Junichi Masuda
 • Tetsuya Watanabe

Pokémon 3D models advised by Creatures Inc.

Art Director

 • Atsuko Ujiie

Technical Designer

 • Shunsuke Uematsu

Project Manager

 • Masamichi AnazawaStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon