Staff di Pokémon Platino

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato al gioco di quarta generazione, Pokémon Platino. Il gioco è stato pubblicato da Nintendo e sviluppato da Game Freak e da Creatures, Inc.

Membri dello staff

Director

 • Takeshi Kawachimaru

Art Director

Game Design Leader

 • Tetsuji Ohta

Graphic Leader

Programming Leader

 • Yoshinori Matsuda

Programming

 • Keita Kagaya
 • Satoshi Nohara
 • Daisuke Goto
 • Tomoya Takahashi
 • Hisashi Sogabe
 • Katsumi Ohno
 • Tetsuya Watanabe
 • Sousuke Tamada
 • Akito Mori
 • Hiroyuki Nakamura
 • Masao Taya
 • Miyuki Iwasawa
 • Nozomu Saitō
 • Tomomichi Ohta
 • Satoshi Mitsuhara

Pokémon Design & Graphic Design

Pokémon Design

Graphic Design

Music Composition

Sound Effects

 • Satoshi Nohara

Pokémon Voices

 • Go Ichinose

Game Design

 • Kouji Nishino
 • Hitomi Sato
 • Suguru Nakatsui
 • Hiro Nakamura
 • Toshinobu Matsumiya
 • Shigeki Morimoto
 • Kenji Matsushima
 • Teruyuki Shimoyamada
 • Tadashi Takahashi
 • Shigeru Ohmori
 • Akihito Tomisawa

Plot Scenario

 • Toshinobu Matsumiya
 • Takeshi Kawachimaru
 • Junichi Masuda
 • Kouji Nishino
 • Shigeru Ohmori

Game Scenario

 • Toshinobu Matsumiya
 • Hitomi Sato
 • Suguru Nakatsui
 • Akihito Tomisawa

Map Design

 • Suguru Nakatsui
 • Hiro Nakamura
 • Kouji Nishino
 • Tadashi Takahashi
 • Shigeru Ohmori
 • Akihito Tomisawa
 • Teruyuki Shimoyamada

Pokédex Text

 • Toshinobu Matsumiya
 • Kenji Matsushima

Parametric Design

 • Kouji Nishino
 • Tetsuji Ohta
 • Teruyuki Shimoyamada
 • Shigeki Morimoto

Script Design

 • Satoshi Nohara
 • Miyuki Iwasawa
 • Sousuke Tamada
 • Tomomichi Ohta

Environment & Tool Programming

 • Hisashi Sogabe
 • Sousuke Tamada
 • Hiroyuki Nakamura
 • Akito Mori
 • Masao Taya
 • Miyuki Iwasawa
 • Nagaaki Fukase

Conceptual Art

Nintendo Wi-Fi Connection

Server System Directors

 • Mikihiro Ishikawa
 • Daisuke Nakamura

Server System Programming

 • Satoru Nakata
 • Ryo Yamaguchi
 • Haruhiko Imatake

Debug Management

 • Yuuki Tanikawa
 • Kiyoshi Ishibiki
 • Toru Inage
 • Yoshikazu Tanaka
 • Tsuyoshi Komura

NCL Product Testing

 • Super Mario Club

English Localization

 • Yasuhiro Usui
 • Eve Deitsch
 • Mikiko Ryu

Translation

English-Version Editing

 • Kellyn Ballard
 • Blaise Selby
 • Michael G. Ryan

English-Version Artwork

NOA Localization Coordinators

 • Rie Fujiwara
 • Seth McMahill
 • Joel Simon

NOA Product Testing

 • Masayasu Nakata
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Tomoko Mikami
 • Thomas Hertzog
 • Teresa Lillygren
 • Makiko Szolas
 • Joshua Newman
 • Kathy Huguenard
 • Roger Harrison
 • Patrick Taylor
 • Allen Perez
 • Israel Cruz-Morales

Localization

 • Teruki Murakawa
 • Kimiko Nakamichi
 • Souichi Yamamoto
 • Akira Kinashi
 • Noriko Nakao
 • Haruhiko Imatake
 • Tomoko Nakayama
 • Hironori Ichibayashi

Special Thanks

 • Kenji Tominaga
 • Yoshio Tajiri
 • Teiko Sasaki
 • Mana Ibe
 • Keiko Moritsugu
 • Kazumasa Iwao
 • Reiko Tanoue
 • Katsunori Suginaka
 • Yuichiro Mori
 • Sachiko Hamano
 • Emi Endo
 • Yoshimitsu Inoue
 • Tsubasa Suzuki
 • Hiroyuki Jinnai
 • Kenjiro Ito
 • Tomotaka Komura
 • Susumu Fukunaga
 • Mikiko Ohashi
 • Gaku Susai
 • Toshio Miyahara
 • Masami Tanaka
 • Kenichi Arai
 • Koichi Kawase
 • Michiko Takizawa
 • Ayako Kajiwara
 • Mitsuyo Matsunaga
 • Ryosuke Hanawa
 • Yuichiro Tsumita
 • Shinya Iida
 • Kenji Okubo
 • Mike Fukuda
 • Jeff Miller
 • Nicola Wright
 • Mindy Bannan
 • Jan Riggs
 • Andy Fey
 • Michaël Hugot
 • Alexander Meng
 • Zakir Rahman
 • Colin Farrell
 • Anthony Howitt
 • Atsushi Okada

Information Supervisors

 • Yuri Sakurai
 • Naoko Yanase
 • Yufuko Saito
 • Hiromi Sagawa

Artwork

 • Sachiko Nakamichi
 • Kiyomi Itani
 • Keiko Uetani

Coordinators

 • Shunsuke Kohori
 • Kazuki Yoshihara
 • Hideaki Araki

Producers

 • Junichi Masuda
 • Shusaku Egami
 • Hitoshi Yamagami
 • Hiroaki Tsuru

Executive ProducersStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon