Staff di Pokémon Rumble

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato a Pokémon Rumble.

Staff

Director

 • Norio Matsumura

Game Planning

 • OBATA Miki
 • Yoshihiro Hatta
 • Norio Matsumura
 • Watanabe Hirotake
 • Muneaki Ozawa

Programming Leader

 • Nayuta Taga

Programming

 • Takayuki Ito
 • Ein Terakawa
 • Hisato Matsumoto
 • Watanabe Hirotake
 • Yosuke Suma

Sound

 • OBATA Miki

Design

 • Shin Naka
 • Hiroyuki Yamanaka
 • Yoshiyuki Oku

Test Play

 • Wataru Kawashima

Management

 • Muneaki Ozawa
 • Yoshihiro Hatta
 • Yoshiyuki Oku

Debug

 • Yuki Tanikawa
 • Toru Inage
 • Kenta Nakanishi
 • Mario Club Co., Ltd.

English Localization

 • Yasuhiro Usui
 • Mikiko Ryo

English Translation

 • Hisato Yamamori
 • Eve Eschenbacher[1]

English-Version Editing

 • Blaise Selby
 • Kellyn Ballard

English-Version Coordinators

 • Rie Fujiwara
 • Seth McMahill
 • Joel Simon

English-Version NOA Product Testing

 • Masayasu Nakata
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Tom Hertzog
 • Rosa Wampler
 • Allen Perez
 • Makiko Szolas
 • Teresa Lillygren
 • Joshua Newman

Game Design Advisors

Pokémon Graphic Supervisors

 • Yuuri Sakurai
 • Yufuko Saito
 • Yukiko Kanagawa
 • Nobue Kamikawabata

Artwork

 • Nanoko Kinoshita
 • Kiyomi Itani
 • Yoshinori Oda
 • Yurie Sato
 • Takanao Kondo

English-Version Graphic Design

Special Thanks

 • Kenjiro Ito
 • Tomotaka Komura
 • Susumu Fukunaga
 • Gaku Susai
 • Masami Tanaka
 • Yoshinari Hashabe
 • Atsushi Sugimoto
 • Gakuji Nomoto
 • Ayako Kajiwara
 • Kou Ohnuma
 • Erika Yamamoto
 • Kenji Okubo
 • Jeff Miller
 • Kim Moore
 • Tim Bechtel
 • Nathan Clark

Product Coordinators

 • Hitoshi Yamagami
 • Takao Nakano
 • Kaori Ando
 • Hideaki Araki

Development Producers

 • Ryosuke Hanawa
 • Kunimi Kawamura

Producers

 • Mikiko Ohashi
 • Toshio Miyahara
 • Hiroaki Tsuru

Executive Producers

Riferimenti

 1. Indicata come "Eve Deitsch"


Staff dei giochi e dell'animazione Pokémon