Staff di Pokémon Mystery Dungeon: i portali sull'infinito

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato allo spin-off Pokémon Mystery Dungeon: i portali sull'infinito. Questo gioco è stato pubblicato da Nintendo e sviluppato da Spike Chunsoft.

Staff

Producer

 • Koichi Nakamura

Director

 • Seiichiro Nagahata
 • Hironori Ishigami

Scenario

 • Shin-ichiro Tomie

Event planning director

 • Emiko Tanaka

Event planning

 • Namiko Fukuda
 • Susumu Kotegawa
 • Misaki Okibe

Game planning

 • Kunimi Kawamura
 • Akihiro Kaneko
 • Makoto Yamaguchi
 • Tomohide Okaizumi
 • Yasuhiro Shinkawa

Main programming

 • Takuya Kanai

Dungeon programming

 • Naomi Kaneda
 • Masashi Kachi
 • Toru Sadamasa

Programming

 • Yusuke Kojima
 • Yuki Sakaguchi
 • Ryota Wanibe
 • Tatsuya Yamamoto
 • Akimi Kyogoku
 • Takahiro Takahashi
 • Toshiaki Abe

Art director

 • Hisashi Nagai

2D art

 • Hiromi Yoshida
 • Masaya Kawada
 • Kaoru Hasegawa
 • Mao Toriyama
 • Tomohisa Shibata

Character modeling

 • Ryosuke Nakai
 • Kazuhisa Watanabe
 • Akihito Ishihara
 • Keisuke Sakurai
 • Tatsuya Yogo
 • Hiroyuki Aoki
 • Risa Hashimoto

Character animation

 • Kazuhiko Ogawa
 • Kunihiro Horio
 • Kazuhisa Ichimura
 • Akihiro Tamaki
 • Takashi Tanaka

Graphic effects

 • Hiroko Takano
 • Mitsuhiro Kasuya

Background

 • Ryuichi Tobe
 • Eri Kukino
 • Mei Seto
 • Shintaro Tajima
 • Hiroki Nakata
 • Kunikatsu Tachi
 • Atsuto Nakao
 • Tomoyuki Hata
 • Kazuho Tanaka
 • Yuji Saito

Sound director

 • Ryoma Nakamura

Music composition

 • Keisuke Ito
 • Yasuhiro Kawagoe

Sound effects

 • Ichiro Ebisu
 • Sohh Satou

Development manager

 • Kensuke Oguri

Development co-operation

 • noisycroak Co., Ltd.
 • KUON Ltd.
 • karakuri-ism Co., Ltd.
 • Sound Racer Co., Ltd.

Debug

 • Pole To Win Co., Ltd.
 • Akiyoshi Hisaki
 • Satoshi Miura
 • Kouichi Tago
 • Takahiro Ano
 • Yoshiya Yamahana
 • Kiyoshi Yamase
 • Sayaka Toyoshima
 • Mario Club Co., Ltd.
 • Kentaro Nishimura
 • Manabu Matumoto
 • Hitoshi Nishizawa
 • Keisuke Fukushima
 • Kouji Kobayashi
 • Yuma Ochi
 • Jun Ito
 • Yohei Sato
 • Tatsuya Sakai

Technical support

 • Shingo Okamoto
 • Kotaro Hiromatsu

Artwork

 • Sachiko Nakamichi
 • Keiko Inoue

Manual editing

 • Kiyomi Itani
 • Takashi Iwama
 • QBIST co., Ltd.

Special thanks

 • Kenjiro Ito
 • Mikiko Ohashi
 • Susumu Fukunaga
 • Toshio Miyahara
 • Eisuke Kasejima
 • Taku Kawamoto
 • Nobuhiro Sawabe
 • Gakuji Nomoto
 • Yukari Fukushima
 • Ryohei Itakura
 • Yukiko Kanagawa
 • Rui Kawaguchi
 • Ryosuke Hanawa
 • Nobue Kamikawabata
 • Tatsuya Goto
 • Arata Sato
 • Retsuji Nomoto
 • Hideki Sakamoto
 • Hiroyoshi Kato
 • Yoshiaki Ishida
 • Tomohiro Maruyama

Development support

 • Hideyuki Shibamoto
 • Motoi Nakamura
 • Masashi Hirose
 • Hidefumi Watanabe
 • Masayuki Miura
 • Takuya Hashimoto
 • Osamu Fujita

Product management

 • Takao Nakano
 • Kaori Ando
 • Tomoko Nakayama

Very special thanks

Pokémon original director

Producers

Executive producerStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon