Staff di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato ai giochi di terza generazione Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. I giochi sono stati pubblicati da Nintendo e sviluppati da Game Freak e da Creatures, Inc.

Membri dello staff

Director

Art Director

Battle Director

Program Leader

 • Tetsuya Watanabe

Planning Leader

Graphic Design Leader

 • Takao Unno

Programmers

 • Hiroyuki Nakamura
 • Masao Taya
 • Satoshi Nohara
 • Miyuki Iwasawa
 • Doisuke Goto

System Programmers

 • Tetsuya Watanabe
 • Akito Mori
 • Hisashi Sogabe
 • Sousuke Tamada

Graphic Designers

 • Takao Unno
 • Asuka Iwashita
 • Kanako Eo
 • Hiroki Fuchino
 • Ken Sugimori
 • Hironobu Yoshida

Music Composition

 • Go Ichinose
 • Junichi Masuda

Sound Effects

 • Go Ichinose

Game Designers

 • Junichi Masuda
 • Koji Nishino
 • Tetsuji Ohta
 • Hitomi Sato
 • Shigeru Ohmori
 • Tadashi Takahashi

Game Scenario

 • Hitomi Sato
 • Satoshi Tajiri

Script Designer

 • Satoshi Nohara

Map Designer

 • Shigeru Ohmori

Parametric Designers

 • Koji Nishino
 • Tetsuji Ohta
 • Shigeki Morimoto

Pokédex Text

 • Kenji Matsushima

Pokémon Designers

 • Ken Sugimori
 • Motofumi Fujiwara
 • Shigeki Morimoto
 • Hironobu Yoshida
 • Satoshi Ohta
 • Asuka Iwashita
 • Takao Unno
 • Kanako Eo
 • Aimi Tomita
 • Atsuko Nishida
 • Muneo Saitō
 • Rena Yoshikawa
 • Jun Okutani

Supporting Programmers

 • Teruyuki Yoshioka
 • Takao Nakano
 • Satoshi Mitsuhara
 • Daisuke Hoshino

NCL Product Testing

 • NCL Super Mario Club

Special Thanks

 • Hiro Nakamura
 • Hiroyuki Uesugi
 • Teruki Murakawa
 • Kazuya Suyama
 • Kenji Tominaga
 • Kenjiro Ito
 • Tomotaka Komura
 • Michiko Takizawa
 • Makiko Takada
 • Mikiko Ohashi
 • Shusaku Egami
 • Takanao Kondo
 • Rui Kawaguchi

Braille Code Check

 • Japan Braille Library

Information Supervisors

 • Hiroki Enomoto
 • Kazuyuki Terada
 • Yuri Sakurai
 • Yumi Funusaka
 • Naoko Yanase

Coordinators

 • Azusa Tajima
 • Akira Kinashi
 • Kazuki Yoshihara
 • Retsuji Nomoto

Task Managers

 • Hitoshi Yamagami
 • Gakuji Nomoto

Producers

 • Hiroyuki Jinnai
 • Takehiro Izushi
 • Hiroaki Tsuru

Executive Director

 • Satoshi Tajiri

Executive Producer

 • Satoru Iwata
 • Tsunekaz Ishihara

English Version Coordinators

 • Hiro Nakamura
 • Seth McMahill

Translator

 • Nob Ogasawara

Text Editor

 • Teresa Lillygren

Programmers

 • Teruki Murakawa
 • Souichi Yamamoto
 • Yuichiro Ito
 • Akira Kinashi

Environment and Tool Programmers

 • Teruki Murakawa
 • Souichi Yamamoto
 • Kimiko Nakamichi

Graphic Designer

 • Akira Kinashi

NOA Product Testing

 • Thomas Hertzog
 • Kathy Huguenard
 • Mika Kurosawa

Braille Code Check

 • National Federation of the Blind
 • Patricia A. Maurer
 • Japan Braille Library
 • European Blind Union
 • National Information Library Service
 • Margaret Campion
 • The Royal New Zealand Foundation of the Blind
 • Greg Moran

Special Thanks

 • Takehiro Izushi
 • Motoyasu Tojima
 • Hitoshi Yamagami
 • Hiroyuki Uesugi
 • Nicola Pratt-Barlow
 • Shellie Dow
 • Anthony Howitt
 • Naoko Saeki
 • Kyoko OnishiStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon