Staff di Pokémon Mystery Dungeon: Esploratori del Tempo ed Esploratori dell'Oscurità

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato a Pokémon Mystery Dungeon: Esploratori del Tempo ed Esploratori dell'Oscurità.

Staff

Producer

 • Koichi Nakamura

Directors

 • Seiichiro Nagahata
 • Hironori Ishigami

Scenario

 • Shin-ichiro Tomie
 • Emiko Tanaka

Game Planning

 • Kunimi Kawamura
 • Yoriki Daigo
 • Hajime Nagao
 • Shonosuke Morisue
 • Jiro Ishii
 • Akio Yoshimoto

Main Programming

 • Yuji Fukuda

Programming

 • Takuya Kanai
 • Yoshiaki Ishida
 • Masaaki Go-no-he
 • Etsuo Oishi
 • Shinsuke Motodate

Graphic Director

 • Fuyuhiko Koizumi

BG Illustration

Design Directors

 • Hiroshi Nakamura
 • Fujimi O-nishi
 • Shinya Yada

Character

 • Yoshinari Kaiho
 • Asami Watanabe
 • Etsuko Yamamoto
 • Kenji Aoyagi
 • Marie Hirosawa
 • Miho Sawada
 • Emika Aoyama
 • Yuichi Hirose
 • Koichi Suzuki
 • Itaru Yamagata
 • Rina Nohira
 • Shiori Hiramoto

Background

 • Shigeru Kawahara
 • Yuko Nakagawa
 • Yoshiko Ota
 • Chika Hirano
 • Hiroko Fujikawa
 • Masayuki Shirakawa
 • Akira Kinutani
 • Hiroaki Yoshinaga
 • Hideaki Iwami
 • Gen Uekura
 • Yukina Terahara
 • Makoto Tochitani
 • Yasuhiro Ka-nou
 • Koketsu Yamamoto
 • Nobue Hanamura
 • Etsuko Tezuka
 • Kaoru Sasajima
 • Yoshio Haginoya
 • Naoki Iwai

Sound Director

 • Misaki Okibe

Composition & SE

 • Arata Iiyoshi
 • Hideki Sakamoto
 • Keisuke Ito
 • Ryoma Nakamura
 • Ken-ichi Saito

Special Thanks

 • KOYUSHA ltd.
 • STINGRAY co.ltd.
 • WINDS co.ltd.
 • KUON ltd.
 • NOISY CROAK co.ltd.
 • PROCYON STUDIO co.ltd.
 • RUNTIME co.ltd.
 • DiMAGIC co.ltd.

Server System Director

 • Mikihiro Ishikawa

Server System Programming

 • Daisuke Nakamura
 • Satoru Nakata
 • Yuki Hayashi
 • Ryo Yamaguchi

Debug

Package Illustration

 • Ken Sugimori

Artwork

 • Sakae Kimura
 • Ken-ichi Koga
 • Sachiko Nakamichi
 • Kiyomi Itani
 • Yasuko Sugiyama
 • Kazuhiko Nakanishi

Development Support

 • Masayasu Yamamoto
 • Chika Nishino
 • Kensuke Oguri
 • Tamotsu Fujiwara
 • Hidenori Suzuki
 • Tsuyoshi Yukawa
 • Akihito Tamura
 • Hizuki Misono
 • Norihide Okamura
 • Takao Nakano
 • Kaori Ando

Localization Coordinators

 • Seth MacMahill
 • Keisuke Tominaga
 • Rie Fujiwara

Localization

 • Steven Grimm
 • Ann Lin

Translator

Text Editors

 • Kristin Kirby
 • Teresa Lillygren

Localization Product Support

 • Kimiko Nakamichi
 • Tomoko Nakayama

NOA Product Testing

 • Masayaku Nakata
 • Thomas Hertzog
 • Kathy Huguenard
 • Jeffrey Storbo
 • Stephen Ward
 • Mie Cronas

Legal

 • Nicola Wright
 • Kalinda Raina

Very Special Thanks

Pokémon Original Director

Producers

 • Hiroaki Tsuru
 • Hiroyuki Jinnai
 • Kunimi Kawamura
 • Hitoshi Yamagami

Executive ProducerStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon