Staff di Detective Pikachu – Nascita di un Nuovo Duo

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato a Detective Pikachu – Nascita di un Nuovo Duo. Il gioco è stato pubblicato da Nintendo e The Pokémon Company e sviluppato da Creatures, Inc..

Staff

Director

 • Naoki Miyashita

Game Design

 • Yasuhiro Ito
 • Hirofumi Matsuoka
 • Nobuhiro Seya
 • Yukinori Torii
 • Youta Hirano
 • Yoshio Echigo

Scenario Direction

 • Hiroyuki Jinnai

Scenario

 • Misato Kadosawa
 • Yasunori Yanagisawa
 • Naoki Miyashita
 • Yasuhiro Ito
 • Akihito Toda

Programming Direction

 • Naoki Miyashita

Programming

 • Katsunori Orimoto
 • Jun Kanda
 • Tomofusa Shimamura

Art Direction

 • Masataka Hata

Character Modeling

 • Hidenori Fujita
 • Atsushi Watanabe
 • Akiko Soma
 • Mai Ueda
 • Yuichi Komagata
 • Masafumi Sugiyama
 • Yuri Suga
 • Tomoka Ogura

Motion

 • Masataka Hata
 • Keiichi Nagao
 • Yuya Hirota
 • Suguru Fukaya
 • Ron Kaneko
 • Fumie Tomono
 • Katsuji Yamaguchi
 • Kosuke Araki
 • Takashi Ariga
 • Takayuki Hirano
 • Masashi Nakata
 • Tomokazu Yoshida
 • Masato Mori
 • Rosa Tsukamoto
 • Yasuhiro Kasagi
 • Takashi Kitada
 • Reiko Yusa
 • Kazuki Matsuo
 • Hideki Sano
 • Yuuki Koshimura
 • Kazuya Iwade
 • Soichiro Yamashita
 • Takuya Nakajima
 • Kei Ito
 • Yuna Saito

Field Modeling

 • Mikiko Asaji
 • Masayasu Yokose
 • Keigo Matsuhashi
 • Kenichi Higeta
 • Kyohei Yamaguchi
 • Takahiro Miyaji
 • Akiko Naito

Interface Design

 • Kaori Abe
 • Marie Okada
 • Hitomi Uchikawa

Effects

 • Hitomi Uchikawa

Pokémon 3D Modeling Support

Sound Direction

 • Ayumu Ito

Musiche

Sound Effects

 • Wataru Ishiyama

Movie Direction

 • Yasunori Yanagisawa

Storyboard

 • Tomokazu Ohara
 • Haruka Utsui

Opening Movie

 • Toshiaki Okuno
 • Masashi Kobayashi
 • Minoru Tokushige
 • Noboru Murakami

Motion-Capture Acting

 • Toshihiko Kamei
 • Noriyuki Osada
 • Saeko Kitazawa
 • Yoko Kihara
 • Yukako Miyazaki

Motion-Capture Studio Assistance

 • Kazuyuki Ikumori
 • Nobuaki Kume
 • Atsushi Inuzuka
 • Maki Nishibori
 • Norio Sato

Voice Cast

Special Appearance

Sound Recording Director

 • Masafumi Mima

Sound Recording

 • Fujio Yamada

Recording Assistants

 • Shigeru Fujibayashi
 • Toshiaki Noda
 • Masashi Shimada
 • Sae Miyoshi
 • Wakaba Kuriyama
 • Tatsuya Sato

Sound Production

 • Tomoko Nakashima
 • Akiko Tairadate

Debug

Technical Support

 • Takashi Sakuma
 • Takafumi Misawa
 • Joe Naha
 • Rie Tatsuno
 • Koichiro Hirano

Development Support

 • Masayuki Wada
 • Madoka Nishizawa
 • Takashi Koyama
 • Shunsuke Kohori
 • Kaori Ando

Artwork

 • Kenichi Koga
 • Ikumi Fujishiro
 • Sachiko Nakamichi
 • Yasuko Sugiyama

Manual Editing

 • Chiaki Shinkai
 • Yukiko Hori
 • Kei Maeno
 • Yasushi Matsubara

Character Design

 • Yuka Okada
 • Wakana Tachihara
 • Takanori Onuki
 • Hidenori Fujita
 • Akiko Soma
 • Mai Ueda
 • Kenichi Higeta
 • Kaori Abe
 • Keigo Matsuhashi
 • Atsushi Watanabe
 • Keiichi Nagao
 • Yuka Ogura
 • Masafumi Sugiyama
 • Yuichi Komagata
 • Yuri Suga

Pokémon Graphic Supervisors

 • Misuzu Kanayama
 • Ryohei Itakura
 • Akie Fujimoto

Special Thanks

 • Hajime Kuroyanagi
 • Daijiro Todaka
 • Kenjiro Ito
 • Mikiko Ohashi
 • Tomotaka Komura
 • Atsushi Sugimoto
 • Toshio Miyahara
 • Taku Kawamoto
 • Masami Tanaka
 • Susumu Fukunaga
 • Nana Otsuka
 • Nobuhiro Sawabe
 • Michiko Takizawa
 • Yukari Fukushima
 • Gakuji Nomoto
 • Jiro Koga
 • Kenji Okubo
 • Gaku Susai
 • Shusaku Egami
 • Yinjuan Wang
 • Shigeki Yoshida

Very Special Thanks

Game-Design Advisors

Original Pokémon Director

Production Management

Development Producers

 • Katsuyoshi Irie
 • Shin Uwai
 • Mitsuyo Matsunaga

Producers

Executive ProducerStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon