Template:Warlords

Questo template non prevede parametri: per utilizzarlo è sufficiente scrivere {{Warlords}}.


Hero/HeroineNobunagaOichiHideyoshiMotochikaGinchiyoMotonariMitsuhideYoshihiroNeneShingenMasamuneKenshinYoshimotoUjiyasuKotarōIeyasuHanbeiKanbeiMuneshigeGraciaHanzōKunoichiYukimuraMagoichiKanetsuguAyaKaiOkuniRanmaruTadakatsuInaKeijiMitsunariKiyomasaMasanori